Model
Jeg/vi kunne godt tænke mig/os, at bruge dig som model, kunne du tænke dig, at bruge mig/os som fotograf(er)?
TFP
Hvad for noget
TFP betyder “Time For Photo/Print”
Og det dækker over, at vi bruger hinandens tid, mod at vi begge må bruge de billeder som vi ender med at have taget/godkendt, uden at der er penge imellem os.
Hvilken slags billeder
Ligesom du sikkert har grænser for hvad du vil vise foran et kamera, så har jeg også grænser for hvad jeg vil tage billeder af, og her snakker vi blot om det, og finder ud af noget vi begge vil.
Hvor sker det så?
Vi har et såkaldt sit-down studie derhjemme (der er ikke højt nok til loftet, til at være et “rigtigt” studie), og/eller kan det være i byen/naturen, det bliver vi enige om.
Koster det noget?
Nej, selve det at få taget billederne og redigeret dem, det koster som udgangspunkt ikke noget (hvilken er meningen med TFP), alle udgifter som man måtte have ved dette TFP er for egen regning
(f.eks. udgifter til f.eks. bus/tog/metro, makeup, mad og drikke)
Hvis du godt vil være vores model, eller blot vide mere
Så kontakt mig/os via Messenger, mobil eller e-mail
(Hvis du er under 18, så skal vi også lige have en forældre/værge med ind over)